Publikacje i Rekomendacje

1. Miasta Praw Człowieka. Inspiracje, dobre praktyki, narzędzia.

1.3. Znaczenie praw człowieka na poziomie lokalnym – Marta Siciarek Anna Strzałkowska
1.6. Rady Kobiet oraz Rady Równego Traktowania w Polsce — stan, wyzwania oraz dobre praktyki – Anna Strzałkowska, Justyna Białczak
1.7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i jej miejsce w samorządach praw człowieka. Prawo antydyskryminacyjne dla i w samorządach – Katarzyna Wilkołaska
2.1. Wdrażanie horyzontalnej polityki równościowej, na przykładzie gdańskiego modelu na rzecz równego traktowania i modelu integracji imigrantów – Barbara Borowiak, Anna Strzałkowska
2. Miasta Praw Człowieka. Aneks cz.1.
1.3. Bliżej miast praw człowieka. Pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. równego traktowania: propozycje wspólnych działań – Anna Strzałkowska, Justyna Białczak
3. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. – Katarzyna Wilkołaska
4. Tackling Violence against Women and Gender-Based Violence Equality Bodies’ Contribution. – Katarzyna Wilkołaska