Anna Strzałkowska

Anna Strzałkowska

Specjalizacja: Polityki Równości. Prawa osób LGBT, Prawa człowieka
Ukończyła psychologię i socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 r. obroniła doktorat z zakresu psychologii i socjologii sportu. Od 2000 r. jest wykładowczynią, obecnie na Uniwersytecie Gdańskim i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od 2000 roku jest związana z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych przy Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z inkluzją społeczną oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniom społecznym. Jest autorką kilkudziesięciu raportów i analiz z zakresu problemów społecznych. Obecnie jest związana ze Związkiem Miast Polskich, gdzie wraz z Zespołem ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania pracuje nad koncepcją Miast Praw Człowieka. Ostatnie jej publikacje dostępne są na stronie www.miastaprawczlowieka.org.pl