Justyna Białczak

Justyna Białczak

Justyna Białczak

Specjalizacja: zrównoważony rozwój, równość płci, partnerstwa międzysektorowe

Managerka z wieloletnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej, w tym 9- letnim doświadczeniem w departamencie sektora publicznego – finansowaniu inwestycji samorządowych. Z sukcesem przeprowadziła pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji dla miasta Łódź. 

Współtworzy projekt Rok Kobiet – To jest Twój czas, współpracuje i działa na rzecz rozwoju i aktywności Rad Kobiet działających przy samorządach lokalnych. Członkini Zespołu Praw Człowieka i Równego Traktowania przy Komisji Praw Człowieka Związku Miast Polskich, gdzie projektowała i współprowadziła pierwszą w Polsce analizę prawno-porównawczą i funkcjonalną Rad Kobiet i Rad Równego Traktowania w polskich samorządach.

Projektuje i realizuje działania związane z budowaniem strategii zarządzania różnorodnością, wypracowuje narzędzia promocyjne i edukacyjne dotyczące DE&I dla biznesu. Zaangażowana w tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną biznesu.