Katarzyna Wilkołaska

Katarzyna Wilkołaska

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacja: prawo antydyskryminacyjne, równość płci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet.

Ekspertka ds. równości płci i przeciwdziałania przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet. 

Prawniczka, w latach 2011-2019 pracowała jako specjalistka w Zespole Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz asystentka Zastępczyni RPO ds. równego traktowania. Koordynatorka grupy roboczej Gender Equality przy europejskiej sieci niezależnych organów równościowych EQUINET (2017-2019). W latach 2019-2021 była Pełnomocniczką Prezydenta m.st. Warszawy ds. kobiet oraz kierowniczką Zespołu ds przeciwdziałania przemocy domowej, obecnie doradczyni europarlamentarzystki Sylwii Spurek w zakresie praw człowieka.