Marta Abramowicz

Marta Abramowicz

Specjalizacja: edukacja antydyskryminacyjna, równość płci, zarządzanie wiekiem

Badaczka społeczna, psycholożka, ekspertka od zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Zaangażowana w rozwój III sektora w Polsce, autorka programów szkoleniowych, badań i ekspertyz z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, zarządzania wiekiem i polityki równości płci (m.in. dla Kampanii Przeciw Homofobii, Caritas Polska, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Urzędu Miasta w Bydgoszczy). Autorka wielu publikacji popularnonaukowych, badawczych i ekspertyz, m.in. „Upragniona i nieznośna dorosłość. Sytuacja psychospołeczna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” (wraz z A. Strzałkowską), „Wielka Nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” (redaktorka publikacji), „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem” (wraz z Anną Strzałkowską). „Wzorce konsumpcji alkoholu i narkotyków. Studium socjologiczne” (współautorka badań). Jest również znana ze swoich reportaży dotyczących sytuacji osób wykluczonych społecznie.