Marta Siciarek

Marta Siciarek

Specjalizacja: polityki migracyjne, integracja i włączenie migrantów_tek

Od 17 lat zajmuje się tematyką integracji migrantów/ek, pracując między sektorami: uczelni wyższych, NGO, miasta, metropolitalnym oraz samorządu regionalnego. Założycielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, współtwórczyni gdańskiego  Modelu Integracji Imigrantów oraz metropolitalnego standardu minimum w integracji. W latach 2020-2022 koordynatorka regionalnej polityki migracyjnego województwa pomorskiego. Od 2018  członkini Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot. Od 2019 członkini zespołu ds. miast praw człowieka Agencji Praw Podstawowych, współpracowała nad wypracowaniem Ramy Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym.