Patrycja Peterson-Różycka

Patrycja Peterson-Różycka

Specjalizacja kobiety na rynku pracy, rozwój zawodowy, kultura organizacyjna

Jako Senior HR Business Partnerka łączy kompetencje managerskie zdobyte w zarzadzaniu zespołami z wiedzą i doświadczeniem HRowym. Prowadzi procesy coachingowe, warsztaty i spotkania facylitowane. Doradza w obszarze rekrutacji, rozwoju osobistego i kariery oraz wyzwań w relacji z zespołem. Wspiera w osiąganiu porozumienia i budowaniu zaangażowania oraz włączającej i równościowej kultury organizacyjnej. Pomaga zrozumieć drugą osobę, jej potrzeby i emocje. Wierzy w człowieka i jego potencjał. Jest ambasadorką budowania w oparciu o mocne strony i współzałożycielką Roku Kobiet, czyli społeczności, w ramach której kobiety dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemnie wspierają i inspirują. Częścią tej aktywności jest także sieciowanie kobiet i działania na rzecz DE&I oraz praw człowieka.