Instytut Miast Praw Człowieka

Instytut współpracuje z jednostkami samorządowymi, instytucjami i organizacjami. Doradza, jak osiągnąć większą spójność społeczną, od diagnozy, badania i ekspertyz poprzez rekomendacje dotyczące wdrożenia polityk czy strategii, jak i organizację warsztatów i szkoleń.

„Gdzie zaczynają się uniwersalne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małe, że nie widać ich na żadnej mapie świata.

Jednak są światem indywidualnej osoby: dzielnica, w której mieszka, szkoła, do której uczęszcza; fabryka, gospodarstwo lub biuro, w którym pracuje.

W takich miejscach każdy mężczyzna, kobieta i dziecko szukają równej sprawiedliwości, równych szans, równej godności bez dyskryminacji.”

Anna Eleanor Roosevelt, koordynatorka prac nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

Instytut Miast Praw Człowieka

O nas

Instytut Miast Praw Człowieka powstał, aby wspierać działania samorządu i jego instytucji, osób decyzyjnych, urzędników i urzędniczek, instytucji prywatnych, wszystkich tych którzy działają na rzecz praw mieszkańców i mieszkanek naszych miast i miasteczek – praw społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych i innych. 

Chcemy wspierać ekspercko projektowanie i wdrażanie polityk publicznych w Polsce tak, aby powstawały w oparciu o dane, przez co można zmierzyć ich efekty. Zależy nam na zwiększeniu spójności społecznej i podniesieniu dobrostanu mieszkańców i mieszkanek.

Narzędziem do wprowadzenia zmian w tym kierunku jest Rama Wdrażania Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym, opracowana przez Agencję Praw Podstawowych UE. Pomaga ona budować systemowe podstawy dla kształtowania włączających polityk miejskich i regionalnych. Zadaniem IMPC jest wspieranie samorządów oraz instytucji gotowych do zadbania o prawa swoich społeczności poprzez wdrażanie Ramy i – w konsekwencji – do lepszego planowania swoich programów i wydatków, z uwzględnieniem perspektywy dbałości o prawa człowieka.

Chcemy wspierać wiedzą ekspercką jednostki samorządowe, instytucje i organizacje: procesowo – przy tworzeniu polityk i standardów równego traktowania czy Planu Równości Płci (GEP) i badawczo – poprzez przygotowywanie diagnoz, ewaluacji, badań jakościowych czy ilościowych. Dążymy do budowania wraz z samorządem oraz instytucjami  kompetencji i wiedzy o tym, że wszyscy i wszystkie posiadamy prawa, których realizacja powinna być dobrze zaplanowanym procesem z klarownym podziałem ról i obowiązków, wokół którego toczy się wielostronny i uczciwy dialog społeczny.

Chcemy wspierać ekspercko projektowanie i wdrażanie polityk publicznych w Polsce tak, aby powstawały w oparciu o dane, przez co można zmierzyć ich efekty. Zależy nam na zwiększeniu spójności społecznej i podniesieniu dobrostanu mieszkańców i mieszkanek.

Narzędziem do wprowadzenia zmian w tym kierunku jest Rama Wdrażania Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym, opracowana przez Agencję Praw Podstawowych UE. Pomaga ona budować systemowe podstawy dla kształtowania włączających polityk miejskich i regionalnych. Zadaniem IMPC jest wspieranie samorządów oraz instytucji gotowych do zadbania o prawa swoich społeczności poprzez wdrażanie Ramy i – w konsekwencji – do lepszego planowania swoich programów i wydatków, z uwzględnieniem perspektywy dbałości o prawa człowieka.

Chcemy wspierać wiedzą ekspercką jednostki samorządowe, instytucje i organizacje: procesowo – przy tworzeniu polityk i standardów równego traktowania czy Planu Równości Płci (GEP) i badawczo – poprzez przygotowywanie diagnoz, ewaluacji, badań jakościowych czy ilościowych. Dążymy do budowania wraz z samorządem oraz instytucjami  kompetencji i wiedzy o tym, że wszyscy i wszystkie posiadamy prawa, których realizacja powinna być dobrze zaplanowanym procesem z klarownym podziałem ról i obowiązków, wokół którego toczy się wielostronny i uczciwy dialog społeczny.

Miasta Praw Człowieka

Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich zrealizowało projekt mający na celu wsparcie samorządów w pracach nad budową i wdrażaniem polityk i strategii równościowych, uwzględniających godność człowieka jako źródło wszelkich indywidualnych praw i wolności. 

Rama Wdrażania Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym

Opracowana przez Agencję Praw Podstawowych UE , jest dla nas narzędziem, które pomaga budować włączające polityki miejskie i regionalne. https://fra.europa.eu/en/publication/2021/human-rights-cities-framework

Nasz zespół tworzą osoby z różnych stron Polski, wywodzące się z różnych sektorów i środowisk, z doświadczeniem aktywistycznym, NGO-sowym, samorządowym ale i biznesowym, korporacyjnym. Połączył nas wspólny cel: działanie na rzecz praw człowieka i dla człowieka, równości płci i różnorodności. Spotkałyśmy i spotkaliśmy się przy okazji różnych projektów: praca zespołowa nad Standardem Minimum Praw Człowieka przy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP; projekt Rok Kobiet – To jest Twój czas zaangażowany w sieciowanie Rad Kobiet w Polsce; integracja lokalnych aktywistek i aktywistów oraz urzędników i urzędniczek działających na rzecz praw człowieka w miastach i regionach: Rad ds. Równego Traktowania, oraz Pełnomocniczek i Pełnomocników ds. Równego Traktowania. Instytut Miast Praw Człowieka to przestrzeń, w której chcemy rozmawiać i pracować nad realizowaniem praw człowieka w kontekście Ramy Wdrażania Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym. Uznajemy dokument opracowany przez Agencję Praw Podstawowych UE za wzór, narzędzie które pomaga budować skuteczne polityki włączające. Nasza wiedza i doświadczenie pomoże w osiągnięciu tego celu.

Osoby pełniące funkcje zarządcze i eksperckie: Justyna Białczak, Marta Siciarek, Katarzyna Wilkołaska
Osoby eksperckie: dr Marta Abramowicz, Patrycja Peterson-Różycka, Ewa Stokłuska, dr Anna Strzałkowska,

Zapraszamy do kontaktu