Nasz zespół

Justyna Białczak

Justyna Białczak

Specjalizacja: zrównoważony rozwój, równość płci, partnerstwa międzysektorowe

Katarzyna Wilkołaska

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacja: prawo antydyskryminacyjne, równość płci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet

Marta Siciarek

Specjalizacja: polityki migracyjne, integracja i włączenie migrantów_tek

Justyna Białczak

Specjalizacja: zrównoważony rozwój, równość płci, partnerstwa międzysektorowe

Katarzyna Wilkołaska

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacja: prawo antydyskryminacyjne, równość płci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet

Marta Siciarek

Specjalizacja: polityki migracyjne, integracja i włączenie migrantów_tek

Anna Strzałkowska

Specjalizacja: Polityki Równości. Prawa osób LGBT, Prawa człowieka

Ewa Stokłuska

Specjalizacja: partycypacja obywatelska, procesy dialogu, narzędzia wspierające równe traktowanie i niedyskryminację

Marta Abramowicz

Specjalizacja: edukacja antydyskryminacyjna, równość płci, zarządzanie wiekiem

Patrycja Peterson-Różycka

Specjalizacja: Kobiety na rynku pracy, rozwój zawodowy, kultura organizacyjna

Anna Strzałkowska

Specjalizacja: Polityki Równości. Prawa osób LGBT, Prawa człowieka

Ewa Stokłuska

Specjalizacja: partycypacja obywatelska, procesy dialogu, narzędzia wspierające równe traktowanie i niedyskryminację

Marta Abramowicz

Specjalizacja: edukacja antydyskryminacyjna, równość płci, zarządzanie wiekiem

Patrycja Peterson-Różycka

Specjalizacja: Kobiety na rynku pracy, rozwój zawodowy, kultura organizacyjna