PUBLIKACJE

Poczytaj więcej o równym traktowaniu.

Miasta Praw Człowieka w Unii Europejskiej. Przewodnik dla władz lokalnych: perspektywa praw człowieka na poziomie lokalnym.

Przewodnik ten jest wsparciem dla miast, które planują rozwijać działania na rzecz poszanowania praw człowieka na poziomie lokalnym. Opracowano go, aby zachęcić władze lokalne do uzgodnienia wspólnych standardów w zakresie praw człowieka. Myślą przewodnią jest zachęcanie do wzajemnej dyskusji, uczenia się i wymiany w obszarze praw człowieka i praw podstawowych w przestrzeni miejskiej i regionalnej.

Niniejszy przewodnik jest wynikiem współpracy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z grupą miast praw człowieka oraz różnymi specjalistami i specjalistkami w UE.

Miasta Praw Człowieka. Inspiracje, dobre praktyki, narzędzia. 

Publikacja jest zebraniem i usystematyzowanie doświadczeń budowania polityk równościowych w kilku polskich miastach. Może być inspiracją, dla samorządów do inkluzywnego projektowania i wdrażania polityk, planów działania czy strategii dotyczących praw człowieka. Z założenia nie jest to kompendium wiedzy, a raczej zbiór różnych perspektyw, dobrych praktyk, pomysłów i rozwiązań, które mogą wzbogacić podejście władz lokalnych do problematyki praw człowieka. 

Część artykułów jest pisana przez członkinie naszej fundacji. 

 

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. 

Autorką publikacji jest Katarzyna Wilkołaska – członkini IMPC.