INSTYTUT MIAST PRAW CZŁOWIEKA

CO ROBIMY?

Wdrażamy polityki i programy równego traktowania
w samorządach, firmach i organizacjach pozarządowych. Promujemy podejście praw człowieka na poziomie lokalnym. Pomagamy planować działania tak, aby każde
z nich wzmacniało równość i realizowało prawa wszystkich osób. Współpracujemy międzynarodowo
oraz współtworzymy krajowe instytucje i sieci będące liderami wdrażania praw człowieka na poziomie lokalnym.

NASZA FILOZOFIA

Równe traktowanie to kwestia dotycząca nie tylko osób z niepełnosprawnościami. To kwestia horyzontalna, która towarzyszy nam wszystkim na różnych etapach życia.
W zależności od stanu zdrowia, wieku, płci, tożsamości, orientacji i innych czynników możemy być nierówno traktowani. Chcemy przenieść punkt ciężkości z dostosowywania usług do poszczególnych grup na projektowanie ich w sposób dostępny dla jak najszerszej grupy odbiorców.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą osób z wieloletnim doświadczeniem zarówno bezpośredniego wsparcia osób dyskryminowanych (m.in. ze względu na pochodzenie, płeć, orientację psychoseksualną). Nasze doświadczenie zdobyłyśmy pracując z miastami, które były pionierami we wdrażaniu polityk równego traktowania (Gdańsk, Warszawa). 

Działamy w Prezydium Ogólnopolskiej Sieci Rad Kobiet
i Sieci Pełnomocniczek na Rzecz Równego Traktowania oraz w
Komisja Równego Traktowania Związku Miast Polskich. 

Naszym doświadczeniem chcemy się dzielić z każdym,
kto chce wdrażać równe traktowanie!

nasz zespół

Anna Strzałkowska

Anna Strzałkowska

Marta Siciarek

Marta Siciarek

Justyna Białczak

Justyna Białczak

Ewa Stokłuska

Ewa Stokłuska

Julianna Łoboda

Julianna Łoboda

KONTAKT

Napisz do nas wiadomość:

2 + 15 =

Instytut Miast Praw Człowieka
ul. Jakaśtam 00-000 Warszawa

KRS: 0000787152
NIP: 9571116025
REGON: 383421785

kontakt@impc.pl
222-222-222