GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Co to za projekt?

Pracowałyśmy nad Gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Zajmowałyśmy się analizą możliwości aktualizacji modelu do koncepcji Miast Praw Człowieka oraz analizą stopnia realizacji celów i rekomendacji modelu w perspektywie wybranych grup.