INKLUZYWNY RYNEK PRACY

Co to za projekt?

Program, którego celem jest wzmacnianie równych szans na rynku pracy i wsparcie osób, które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. Program jest stworzony we współpracy z warszawskim Urzędem Pracy oraz biznesem i jest skierowany do osób w wieku 50+.