MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

Co to za projekt?

W partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich zrealizowałyśmy projekt mający na celu wsparcie samorządów w pracach nad budową i wdrażaniem polityk i strategii równościowych, uwzględniających godność człowieka jako źródło indywidualnych praw i wolności.