OGÓLNOPOLSKA SIEĆ RAD KOBIET

Co to za projekt?

Sieciujemy osoby, które działają na rzecz praw człowieka w Radach Kobiet. Wymieniamy się doświadczeniem i podejmujemy wspólne inicjatywy na rzecz równego traktowania. Rady kobiet działają w 44 polskich samorządach i są ważnym głosem na rzecz równości.