SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Co to za projekt?

Koordynujemy sieć osób, które są odpowiedzialne za równe traktowanie w swoich miastach. Wymieniamy się doświadczeniami i wspólnie tworzymy rozwiązania. Chcemy wspólnie wypracowywać rozwiązania na rzecz włączenia społecznego w miastach.