STANDARDY NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

Co to za projekt?

We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy wypracowaliśmy standardy równego traktowania. Standardy zostaną wdrożone we wszystkich jednostkach miejskich. Dzięki wdrożeniu dokumentu działania jednostek będą dostępne dla różnorodnych grup osób.