SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Co to za projekt?

Tworzymy polityki równego traktowania w polskich samorządach. Wraz z Bydgoszczą, Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem, Sopotem, Szczecinem, Warszawą, Wrocławiem, Białymstokiem i woj. zachodniopomorskim planujemy działania na rzecz równego traktowania.