Rama na rzecz praw człowieka w miastach ue – narzędzie dla samorządu i dla nas wszystkich

Polityki samorządowe oparte na prawach człowieka

26 KWIETNIA14.00-15.30Zoom Polityki samorządowe oparte na prawach człowieka Program: Sukcesy, porażki, wyzwania. Nowe myślenie o równości i jej realizacji w miastachAleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska O potrzebie zmiany myślenia o politykach równościowych....
Rama na rzecz praw człowieka w miastach ue – narzędzie dla samorządu i dla nas wszystkich

Podejście praw człowieka na poziomie lokalnym

Tematyka szeroko rozumianej spójności społecznej, równości i inkluzji traktowana jest często jako odrębna względem kluczowych obszarów pracy samorządu. Jej realizację powierza się przeważnie biurom pełnomocniczek do spraw kobiet czy równego traktowania oraz sektorowi...