GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Autor wpisu

Julianna

Data

kwi 3, 2024

Kategorie

Polub nas!

Pracowałyśmy nad Gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Zajmowałyśmy się analizą możliwości aktualizacji modelu do koncepcji Miast Praw Człowieka oraz analizą stopnia realizacji celów i rekomendacji modelu w perspektywie wybranych grup.

Podobne posty

STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE
STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

Dlaczego warto stosować podejście oparte na prawach człowieka i dbać o włączenie społeczne przez całość miejskich polityk?
W jaki sposób wyzwanie integracji migrantów i migrantek kieruje Lublin ku podejściu opartym na prawach człowieka?
Jak podejście praw człowieka zmieniło Utrecht?
Rola społeczeństwa obywatelskiego (I): Dane dla rozwoju polityki i usług
Komentarz: jak podejście praw człowieka może wzmocnić prawa migrantów i migrantek?

MIASTA PRAW CZŁOWIEKA
MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

Tematyka szeroko rozumianej spójności społecznej, równości i
inkluzji traktowana jest często jako odrębna względem
kluczowych obszarów pracy samorządu. Jej realizację powierza się
przeważnie biurom pełnomocniczek do spraw kobiet czy równego
traktowania oraz sektorowi społecznemu.