STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy wypracowujemy standardy równego traktowania. Standardy zostaną wdrożone we wszystkich jednostkach miejskich. Dzięki wdrożeniu dokumentu działania jednostek będą dostępne dla różnorodnych grup osób.  Zaproszenie na...
GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Pracowałyśmy nad Gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Zajmowałyśmy się analizą możliwości aktualizacji modelu do koncepcji Miast Praw Człowieka oraz analizą stopnia realizacji celów i rekomendacji modelu w perspektywie wybranych...
MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

W partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich zrealizowałyśmy projekt mający na celu wsparcie samorządów w pracach nad budową i wdrażaniem polityk i strategii równościowych, uwzględniających godność człowieka jako źródło indywidualnych praw i...