INLUZYWNY RYNEK PRACY

Autor wpisu

Julianna

Data

mar 10, 2023

Kategorie

Polub nas!

Program, którego celem jest wzmacnianie równych szans na rynku pracy i wsparcie osób, które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. Program jest stworzony we współpracy z warszawskim Urzędem Pracy oraz biznesem i jest skierowany do osób w wieku 50+.

Podobne posty

SKALOWANIE EUROPEJSKICH ROZWIĄZAŃ INTEGRACJI WSPÓLNOT LOKALNYCH
SKALOWANIE EUROPEJSKICH ROZWIĄZAŃ INTEGRACJI WSPÓLNOT LOKALNYCH

Tematyka szeroko rozumianej spójności społecznej, równości i
inkluzji traktowana jest często jako odrębna względem
kluczowych obszarów pracy samorządu. Jej realizację powierza się
przeważnie biurom pełnomocniczek do spraw kobiet czy równego
traktowania oraz sektorowi społecznemu.

SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Koordynujemy sieć osób, które na co dzień działają na rzecz równego traktowania w swoich miastach. Wymieniamy się doświadczeniami i wspólnie tworzymy rozwiązania.