SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Tworzymy polityki równego traktowania w polskich samorządach. Wraz z Bydgoszczą, Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem, Sopotem, Szczecinem, Warszawą, Wrocławiem, Białymstokiem i woj. zachodniopomorskim planujemy działania na rzecz równego...
LATAJĄCY UNIWERSYTET PRAW CZŁOWIEKA

LATAJĄCY UNIWERSYTET PRAW CZŁOWIEKA

Współorganizujemy Latający Uniwersytet Praw Człowieka – program rozwoju działaczy i działaczek społecznych w tematyce realizacji praw człowieka. Współpracujemy z osobami z różnych sektorów: NGO, biznesu czy administracji...
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ RAD KOBIET

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ RAD KOBIET

Sieciujemy osoby, które działają na rzecz praw człowieka w Radach Kobiet. Wymieniamy się doświadczeniem i podejmujemy wspólne inicjatywy na rzecz równego traktowania. Rady kobiet działają w 44 polskich samorządach i są ważnym głosem na rzecz...
INLUZYWNY RYNEK PRACY

INLUZYWNY RYNEK PRACY

Program, którego celem jest wzmacnianie równych szans na rynku pracy i wsparcie osób, które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. Program jest stworzony we współpracy z warszawskim Urzędem Pracy oraz biznesem i jest skierowany do osób w wieku...