Podejście praw człowieka na poziomie lokalnym

Autor wpisu

Justyna Białczak

Data

kwi 13, 2023

Kategorie

Polub nas!

Tematyka szeroko rozumianej spójności społecznej, równości i inkluzji traktowana jest często jako odrębna względem kluczowych obszarów pracy samorządu. Jej realizację powierza się przeważnie biurom pełnomocniczek do spraw kobiet czy równego traktowania oraz sektorowi społecznemu. Jednocześnie w naszych społecznościach obserwujemy coraz to nowe kryzysy, w których adresowane są często skutki, a nie
przyczyny wykluczenia. Trudno powiedzieć, by wieloletnie prace na rzecz równości i włączenia społecznego w Polsce przyniosły
oczekiwane rezultaty – choć wiele się udało. Trudno było również uczynić z równości i włączenia “wspólną sprawę” – horyzontalną, międzysektorową.
Ale należy próbować.
Dzięki współpracy licznych samorządów, ogólnopolskiej sieci pełnomocniczek ds. równego traktowania, sektora społecznego oraz Agencji Praw Podstawowych UE i Instytutu Praw Człowieka im. Raula Wallenberga, polskie miasta analizują możliwości systemowego podejścia do inkluzji i zabezpieczenia praw swoich mieszkańców i mieszkanek. Część samorządów już rozpoczęła
prace nad wdrażaniem narzędzi zaproponowanych przez Agencję Praw Podstawowych UE, zawartych w Ramie Wdrażania Praw Człowieka na Poziomie Lokalnym, przy silnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i czerpiąc z doświadczeń miast europejskich. Zapraszamy na cykl trzech spotkań poświęconych ideom, praktykom i konkretnym narzędziom wzmacniającym spójność
lokalnych społeczności. Ich wdrażanie jest zadaniem dla nas wszystkich – dla całego samorządu rozumianego jako wspólnota lokalnych władz, administracji i mieszkańców/mieszkanek, których partycypacja w realizacji perspektywy praw człowieka jest niezbędna.

Podobne posty

Rama na rzecz praw człowieka w miastach ue – narzędzie dla samorządu i dla nas wszystkich
Rama na rzecz praw człowieka w miastach ue – narzędzie dla samorządu i dla nas wszystkich

Jak zbudować miasto dla wszystkich? Przydatność Ramy Agencji Praw Podstawowych UE dla Wiednia
Warszawa jako miasto inkluzywne
Rola społeczeństwa obywatelskiego (II): Analiza wpływu społecznego w planowaniu włączenia społecznego.
Panel: jak podejście praw człowieka może wzmocnić prawa kobiet, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunek, osób starszych?

Miasta praw człowieka – korzyści dla nas wszystkich
Miasta praw człowieka – korzyści dla nas wszystkich

Dlaczego warto stosować podejście oparte na prawach człowieka i dbać o włączenie społeczne przez całość miejskich polityk?
W jaki sposób wyzwanie integracji migrantów i migrantek kieruje Lublin ku podejściu opartym na prawach człowieka?
Jak podejście praw człowieka zmieniło Utrecht?
Rola społeczeństwa obywatelskiego (I): Dane dla rozwoju polityki i usług
Komentarz: jak podejście praw człowieka może wzmocnić prawa migrantów i migrantek?