MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

MIASTA PRAW CZŁOWIEKA

MIASTA PRAW CZŁOWIEKA Co to za projekt? W partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich zrealizowałyśmy projekt mający na celu wsparcie samorządów w pracach nad budową i wdrażaniem polityk i strategii równościowych, uwzględniających godność człowieka jako źródło...
GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

GDAŃSKI MODEL NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA Co to za projekt? Pracowałyśmy nad Gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Zajmowałyśmy się analizą możliwości aktualizacji modelu do koncepcji Miast Praw Człowieka oraz analizą stopnia realizacji celów i rekomendacji...
STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE

STANDARDY NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA W WARSZAWIE Co to za projekt? We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy wypracowaliśmy standardy równego traktowania. Standardy zostaną wdrożone we wszystkich jednostkach miejskich. Dzięki wdrożeniu dokumentu działania...
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO Co to za projekt? Tworzymy polityki równego traktowania w polskich samorządach. Wraz z Bydgoszczą, Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem, Sopotem, Szczecinem, Warszawą, Wrocławiem, Białymstokiem i woj. zachodniopomorskim planujemy...
SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

SIEĆ PEŁNOMOCNICZEK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA Co to za projekt? Koordynujemy sieć osób, które są odpowiedzialne za równe traktowanie w swoich miastach. Wymieniamy się doświadczeniami i wspólnie tworzymy rozwiązania. Chcemy wspólnie wypracowywać rozwiązania na rzecz...