Aktualności

Rama na rzecz praw człowieka w miastach ue – narzędzie dla samorządu i dla nas wszystkich

Jak zbudować miasto dla wszystkich? Przydatność Ramy Agencji Praw Podstawowych UE dla Wiednia
Warszawa jako miasto inkluzywne
Rola społeczeństwa obywatelskiego (II): Analiza wpływu społecznego w planowaniu włączenia społecznego.
Panel: jak podejście praw człowieka może wzmocnić prawa kobiet, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunek, osób starszych?

Miasta praw człowieka – korzyści dla nas wszystkich

Dlaczego warto stosować podejście oparte na prawach człowieka i dbać o włączenie społeczne przez całość miejskich polityk?
W jaki sposób wyzwanie integracji migrantów i migrantek kieruje Lublin ku podejściu opartym na prawach człowieka?
Jak podejście praw człowieka zmieniło Utrecht?
Rola społeczeństwa obywatelskiego (I): Dane dla rozwoju polityki i usług
Komentarz: jak podejście praw człowieka może wzmocnić prawa migrantów i migrantek?

Polityki samorządowe oparte na prawach człowieka

Sukcesy, porażki, wyzwania. Nowe myślenie o równości i jej realizacji w miastach
O potrzebie zmiany myślenia o politykach równościowych. Dlaczego warto stosować podejście oparte na prawach człowieka?
Rama na rzecz Praw Człowieka w miastach UE – szanse i wyzwania
Głosy miast i regionów

Podejście praw człowieka na poziomie lokalnym

Tematyka szeroko rozumianej spójności społecznej, równości i
inkluzji traktowana jest często jako odrębna względem
kluczowych obszarów pracy samorządu. Jej realizację powierza się
przeważnie biurom pełnomocniczek do spraw kobiet czy równego
traktowania oraz sektorowi społecznemu.